• +38 0382 65-62-02

Ќј¬„јЋ№Ќ≤ ѕ–ќ√–јћ» «ј Ќќ¬»ћ ƒ≈–∆ј¬Ќ»ћ —“јЌƒј–“ќћ 5-9  Ћј—»:

https://1drv.ms/f/s!AgywqBaKFoQhghcfCatGgk1vIfST

Ќј¬„јЋ№Ќ≤ ѕ–ќ√–јћ» «ј Ќќ¬»ћ ƒ≈–∆ј¬Ќ»ћ —“јЌƒј–“ќћ ƒЋя 10, 11-’  Ћј—≤¬:

1.https://1drv.ms/f/s!AgywqBaKFoQhgigvla_pUefMQ9rW

2.https://1drv.ms/f/s!AgywqBaKFoQhgkRHZu5Gf_fbqAOq

 

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

ƒиректор спец≥ал≥зованоњ загальноосв≥тньоњ школи  ≤-≤≤≤ ступен≥в є7

м≥ста ’мельницького

______________ ј. —мертюк

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ќсв≥тн€ програма

спец≥ал≥зованоњ  загальноосв≥тньоњ школи   

≤-≤≤≤ ступен≥в є 7 м≥ста ’мельницького

на 2018/2019 навчальний р≥к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—’¬јЋ≈Ќќ

–≥шенн€ педагог≥чноњ ради

протокол в≥д "___" _____ 2018 року є ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ’мельницький

2018

 

 

 

 ќсв≥тн€ програма спец≥ал≥зованоњ загальноосв≥тньоњ школи  ≤-≤≤≤ ступен≥в є7 м≥ста ’мельницького розроблена на виконанн€ «акону ”крањни «ѕро осв≥ту» та постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 20 кв≥тн€ 2011 року є 462 «ѕро затвердженн€ ƒержавного стандарту початковоњ загальноњ осв≥ти» та є 1392 в≥д 23 листопада 2011 року «ѕро затвердженн€ ƒержавного стандарту базовоњ та повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти».

 ќсв≥тн€ програма школи окреслюЇ п≥дходи до плануванн€ й орган≥зац≥њ закладом осв≥ти Їдиного комплексу осв≥тн≥х компонент≥в дл€ дос€гненн€ учн€ми обов’€зкових результат≥в навчанн€, визначених ƒержавними стандартами.

 ќсв≥тн€ програма визначаЇ:

загальний обс€г навчального навантаженн€, ор≥Їнтовну тривал≥сть ≥ можлив≥ взаЇмозв’€зки окремих предмет≥в, факультатив≥в, курс≥в за вибором тощо, зокрема њх ≥нтеграц≥њ, а також лог≥чноњ посл≥довност≥ њх вивченн€, €к≥ натепер подан≥ в рамках навчальних план≥в (ƒодаток 1);

     оч≥куван≥ результати навчанн€ учн≥в подан≥ в рамках навчальних програм( ƒодаток 2); пропонований зм≥ст навчальних програм, €к≥ мають гриф ««атверджено ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни» ≥ розм≥щен≥ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ ћќЌ);

рекомендован≥ форми орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу та ≥нструменти системи внутр≥шнього забезпеченн€ €кост≥ осв≥ти;

вимоги до ос≥б, €к≥ можуть розпочати навчанн€ за ц≥Їю осв≥тньою програмою.

ѕризначенн€ школи та зас≥б його реал≥зац≥њ

Ќайважлив≥ше завданн€ сучасноњ школи - розвивати творч≥ зд≥бност≥ учн≥в, допомагати њм реал≥зовувати своњ таланти. ¬себ≥чний ≥ гармон≥йний розвиток особистост≥ передбачаЇ Їдн≥сть њњ осв≥ченост≥, вихованост≥, загального розвитку.

“ому перед нашою школою стоњть першочергове завданн€ – виконувати соц≥альне замовленн€ сусп≥льства: забезпечувати випускник≥в €к≥сною осв≥тою й св≥домою мотивац≥Їю на навчанн€ впродовж житт€, створювати можливост≥ дл€ усп≥шного профес≥йного самовизначенн€.

    —тратег≥чна мета розвитку школи пол€гаЇ у створенн≥ умов дл€ отриманн€ кожним учнем того р≥вн€ осв≥ти, €кий в≥дпов≥даЇ його зд≥бност€м та ≥ндив≥дуальним особливост€м; розвиток ≥нтелектуальноњ, емоц≥йноњ сфери дитини, формуванн€ його нац≥ональноњ св≥домост≥, ц≥нн≥сних ор≥Їнтир≥в, прищепленн€ навичок соц≥альноњ компетентност≥ через включенн€ кожного школ€ра в систему предметноњ ор≥Їнтац≥њ, профес≥йного самовизначенн€, проф≥льного навчанн€.

ќсновними завданн€ми навчально-виховного процесу Ї:

• на першому ступен≥ навчанн€ розпочати роботу педагог≥в школи, враховуючи ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥, з  формуванн€ базових знань, ум≥нь та навичок, розвитку п≥знавальноњ мотивац≥њ учн€ та його життЇвих навичок;

• на другому ступен≥ реал≥зовувати базовий, допроф≥льний компоненти навчанн€ з наданн€м можливост≥ в≥льного вибору напр€мк≥в вар≥ативного компонента в≥дпов≥дно до нахил≥в ≥ зд≥бностей та психолого-соц≥ального супроводу навчально-виховного процесу;

• на третьому ступен≥ зд≥йснювати проф≥льне навчанн€, що забезпечуватиме зв'€зки м≥ж загальною середньою ≥ профес≥йною осв≥тою в≥дпов≥дно до сусп≥льно-гуман≥тарного проф≥лю.

ќсновним засобом реал≥зац≥њ призначенн€ школи Ї засвоЇнн€ учн€ми обов'€зкового м≥н≥муму зм≥сту навчальних програм, а також поглиблене вивченн€ ≥стор≥њ.

ќсв≥тн€ програма, реал≥зован≥ в спец≥ал≥зован≥й загальноосв≥тн≥й школ≥ ≤-≤≤≤ ступен≥в є7 м≥ста ’мельницького спр€мована на розвиток в учн≥в нац≥ональноњ самосв≥домост≥, формуванн€ людини та громад€нина, €ка прагне вдосконалюванн€ та перетворенн€ сусп≥льства, вихованн€ громад€нськост≥, поваги до прав ≥ свобод людини.

“аким чином,  основним напр€мком розвитку школи Ї реал≥зац≥€ компетентн≥сного п≥дходу. “обто, в≥дбуваЇтьс€ засвоЇнн€ кожним учнем комплексу знань, ум≥нь та навичок, €кий дозвол€Ї йому розв’€зувати життЇво значущ≥ завданн€ €к у процес≥ навчанн€ в школ≥, так ≥ в подальшому житт≥.

ќпис "модел≥" випускника школи

        ¬ипускник спец≥ал≥зованоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є7 м≥ста ’мельницького зокрема – це особист≥сть, патр≥от та ≥нноватор,людина осв≥чена, що самост≥йно здобуваЇ знанн€, готова до прийн€тт€ морально-виправданих р≥шень. ќтже, сучасний випускник  вм≥Ї усв≥домлювати р≥зноман≥тт€ життЇвих ц≥нностей (свобода, сп≥впрац€, повага ≥ншоњ особистост≥), особисту самоц≥нн≥сть.  ¬м≥Ї зд≥йснювати виб≥р: жити й працювати в р≥знов≥ковому колектив≥, здатний планувати своЇ житт€ у в≥дпов≥дност≥ з метою, приймати р≥шенн€, маЇ життЇвий досв≥д д≥€льност≥ в груп≥. ¬ипускник – це:

-       ц≥л≥сна особист≥сть, всеб≥чно розвинена, здатна до критичного мисленн€;

-       патр≥от з активною позиц≥Їю, €кий д≥Ї зг≥дно з морально-етичними принципами ≥ здатний приймати в≥дпов≥дальн≥ р≥шенн€;

-       ≤нноватор, здатний зм≥нювати навколишн≥й св≥т, розвивати економ≥ку, конкурувати на ринку прац≥, вчитис€ впродовж житт€.

         ќсв≥чен≥ украњнц≥, всеб≥чно розвинен≥, в≥дпов≥дальн≥, патр≥оти з розвиненою нац≥ональною св≥дом≥стю, здатн≥ до самовизначенн€, самореал≥зац≥њ та ≥нновац≥й – ось €кими ми бачимо наших випускник≥в.

   «агальний обс€г навчального навантаженн€ та ор≥Їнтовна тривал≥сть ≥ можлив≥ взаЇмозв’€зки осв≥тн≥х галузей, предмет≥в, дисципл≥н.

«агальноосв≥тн≥й навчальний  заклад –  спец≥ал≥зована загальноосв≥тн€ школа ≤-≤≤≤ ступен≥в є 7 м≥стам ’мельницького – нал≥чуЇ  22 класи. ” школ≥ навчаЇтьс€ 622 учн≥. “ип закладу: спец≥ал≥зована школа.

 

      «агальний обс€г навчального навантаженн€ дл€ учн≥в:

-          1-х клас≥в заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти складаЇ – 805 годин / навчальний р≥к;

-          2-4-х клас≥в заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти складаЇ 2695 годин/навчальний р≥к: дл€ 2-х клас≥в – 875 годин/навчальний р≥к, дл€ 3-х клас≥в – 910 годин/навчальний р≥к, дл€ 4-х клас≥в – 910 годин/навчальний р≥к;

-         дл€ учн≥в 5-9-х клас≥в заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти складаЇ 5845 годин/навчальний р≥к: дл€ 5-х клас≥в – 1050 годин/навчальний р≥к, дл€ 6-х клас≥в – 1155 годин/навчальний р≥к, дл€ 7-х клас≥в – 1172,5 годин/навчальний р≥к, дл€ 8-х клас≥в – 1207,5 годин/навчальний р≥к , дл€  9-х клас≥в – 1260 годин/навчальний р≥к;  дл€ здобувач≥в проф≥льноњ середньоњ осв≥ти:  дл€ 10-11-х клас≥в складаЇ 2660 годин/навчальний р≥к:

-         дл€ 10-х клас≥в – 1330 годин/навчальний р≥к,

-          дл€ 11-х клас≥в – 1330 годин/навчальний р≥к. ƒетальний розпод≥л навчального навантаженн€ на тиждень окреслено у навчальному план≥ школи.

      Ќавчальний план даЇ ц≥л≥сне у€вленн€ про зм≥ст ≥ структуру першого, другого, третього  р≥вн≥в осв≥ти, встановлюЇ погодинне сп≥вв≥дношенн€ м≥ж окремими предметами за роками навчанн€, визначаЇ гранично допустиме тижневе навантаженн€ учн≥в. Ќавчальний план  школи передбачаЇ реал≥зац≥ю осв≥тн≥х галузей Ѕазового навчального плану ƒержавних стандарт≥в через окрем≥ предмети. ¬они охоплюють ≥нвар≥антну складову, сформовану на державному р≥вн≥, €ка Ї сп≥льною дл€ вс≥х заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти незалежно в≥д п≥дпор€дкуванн€ ≥ форм власност≥, та вар≥ативну складову, в €к≥й передбачено додатков≥ години на вивченн€ предмет≥в ≥нвар≥антноњ складовоњ, курси за вибором, ≥ндив≥дуальн≥ та групов≥ зан€тт€, консультац≥њ. ¬ар≥ативна складова навчального плану школи враховуЇ особливост≥ орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу та ≥ндив≥дуальних осв≥тн≥х потреб учн≥в, особливост≥ рег≥ону, р≥вень навчально-методичного та кадрового забезпеченн€ закладу ≥ в≥дображаЇтьс€ в навчальних планах школи. (ƒодаток1)

–обочий навчальний план школискладений на основ≥ “ипових навчальних план≥в:

1-Ѕ, 1-¬ класи  - за “иповим навчальним планом —авченко ќ.я. –≥шенн€ колег≥њ ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањни   в≥д 22.02.2018р;

1-ј клас -  за “иповим навчальним планом початковоњ школи, листћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањниє 1/9 -344 в≥д 25.05.2018 року ( ≤нтелект ”крањни);

2-ј, 3-ј класи – за “иповим навчальним планом початковоњ школи , затвердженим наказом  ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањни в≥д 02.11.2016 є 1319 ( ≤нтелект ”крањни);

2-4 класи – за “иповими навчальними планами початковоњ школи , наказ ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањниє 407 в≥д 20.04.2018р;

5-9 класи – за “иповими навчальними  планами, наказ ћќЌ” є405 в≥д 20.04. 2018;

10 класи – за “иповими навчальними  планами, наказ ћќЌ” є408 в≥д 20.04. 2018;

11класи – за “иповими навчальними  планами, накази ћќЌ” є406 в≥д 20.04. 2018.

¬≥дпов≥дно до ѕоложенн€ про державну п≥дсумкову атестац≥ю учн≥в (вихованц≥в) у систем≥ загальноњ середньоњ осв≥ти, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 30 грудн€ 2014 року є 1547, зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 14 лютого 2015 за є157/26602 учн≥ 4, 9 та 11 клас≥в складають державну п≥дсумкову атестац≥ю. ѕерел≥к предмет≥в дл€ державноњ п≥дсумковоњ атестац≥њ, форму та терм≥ни њњ проведенн€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни буде затверджено додатково.

Ќавчальну программу дл€ 5-9 клас≥в укладено за такими осв≥тн≥ми галуз€ми:

- ћови ≥ л≥тератури(украњнська мова, украњнська л≥тература, ≥ноземна мова, заруб≥жна л≥тература).

-—усп≥льствознавство(≥стор≥€ ”крањни, всесв≥тн€ ≥стор≥€, основи правознавства, етика/курси духовно-морального спр€муванн€).

- ћистецтво(музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво).

-ћатематика(математика, алгебра, геометр≥€).

-ѕриродознавство(природознавство, б≥олог≥€, географ≥€, ф≥зика, х≥м≥€).

-“ехнолог≥њ(трудове навчанн€, ≥нформатика).

-«доров’€ ≥ ф≥зична культура(основи здоров’€, ф≥зична культура).

Ќавчальний план дл€ 10-11 клас≥в заклад≥в загальноњ середньоњ осв≥ти розроблено в≥дпов≥дно до ƒержавного стандарту, з метою його впровадженн€ у частин≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти з 1 вересн€ 2018 року. ¬≥н м≥стить загальний обс€г навчального навантаженн€ та тижнев≥ години на вивченн€ базових предмет≥в, виб≥рково-обов’€зкових предмет≥в, проф≥льних предмет≥в ≥ спец≥альних курс≥в, а також передбачаЇ години на факультативи, ≥ндив≥дуальн≥ зан€тт€ тощо.

Ўколою  дл€ складанн€  навчального плану обрано другий вар≥ант орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу ≤≤≤ ступен€, €кий включаЇ окрем≥ предмети сусп≥льно-гуман≥тарного та математично-природничого цикл≥в.

ѕерел≥к базових предмет≥в.«”крањнська мова», «”крањнська л≥тература», ««аруб≥жна л≥тература», «≤ноземна мова», «≤стор≥€ ”крањни», «¬сесв≥тн€ ≥стор≥€», «√ромад€нська осв≥та», «ћатематика», «‘≥зика ≥ астроном≥€», «Ѕ≥олог≥€ ≥ еколог≥€», «’≥м≥€», «√еограф≥€», «‘≥зична культура», ««ахист ¬≥тчизни».

–еал≥зац≥€ зм≥сту осв≥ти, визначеного ƒержавним стандартом, також забезпечуЇтьс€ виб≥рково-обов’€зковими предметами («≤нформатика», «ћистецтво»), що вивчаютьс€ на р≥вн≥ стандарту ≥ були обран≥ учн€ми.

«м≥ст проф≥лю навчанн€ реал≥зуЇтьс€ системою окремих предмет≥в ≥ курс≥в:

- базов≥ та виб≥рково-обов’€зков≥ предмети, що вивчаютьс€ на р≥вн≥ стандарту;

- проф≥льн≥ предмети, що вивчаютьс€ на проф≥льному р≥вн≥;

- курси за вибором, до €ких належать спец≥альн≥ ≥ факультативн≥ курси.

 

¬ обраному вар≥ант≥ зазначено м≥н≥мальну к≥льк≥сть тижневих годин на вивченн€ базових предмет≥в, що маЇ забезпечити дос€гненн€ р≥вн€ оч≥куваних результат≥в навчанн€ учн≥в зг≥дно з державними вимогами ƒержавного стандарту.

„астину навчальних годин  навчального плану призначено дл€ забезпеченн€ проф≥льного спр€муванн€ навчанн€ в старш≥й школ≥. ѕроф≥ль навчанн€ сформовано закладом осв≥ти з урахуванн€м можливостей забезпечити €к≥сну його реал≥зац≥њ.

     ” класах ≤≤≤ ступен€ осв≥ти введено так≥ напр€мки проф≥льного навчанн€:

10 – сусп≥льно-гуман≥тарного спр€муванн€. ѕроф≥льний предмет ≥стор≥€,

11 – сусп≥льно-гуман≥тарний напр€м, ≥сторичний проф≥ль.

    ¬ар≥ативна складова навчального плану школиреал≥зуЇтьс€ через:

1-4 класи курси за вибором «ѕравова абетка», «—ходинки етичного зростанн€», 1-ј клас – мовно-л≥тературну осв≥тню галузь (англ≥йська мова).

ƒл€ задоволенн€ потреб учн≥в, з метою поглибленн€ знань з окремих предмет≥в та б≥льш м≥цних знань години вар≥ативноњ складовоњ  у школ≥ ≤≤, ≤≤≤ ступен≥в розпод≥лен≥ таким чином:

Ќа поглибленн€ предмет≥в:

- ≤стор≥€ ”крањни - 1,5 год. в 10 клас≥;

- ¬сесв≥тн€ ≥стор≥€ – 2 год. в 10 клас≥.

Ќа курси за вибором:

-          нига-учитель ≥ друг – по 1 год. в 6-а та 6-б класах;

-         ¬чимос€ бути громад€нами – по 1 год. в 7-а та 7-б класах;

-         ”крањнська культура середини XVI початку XX стол≥тт€ -  по 1 год. в 8-а та 8-б класах;

-         ¬идатн≥ постат≥ ”крањни к≥нц€ ’V≤≤≤ – початку ’’ стол≥тт€ – 1 год. у 9-а клас≥;

-         ќрфограф≥€ – 1 год. у 9-б клас≥;

-         ≤стор≥€ ”крањни  ’’ ст. в особах – 1 год. в 10 клас≥;

-         ≤стор≥€ украњнськоњ культури: в≥д середньов≥чч€ до початку нов≥тньоњ доби – 1 год. в 11 клас≥;

Ќа факультативи:

-         ѕсихолог≥чний розвиток особистост≥  молодшого п≥дл≥ткового в≥ку по 0,5 год. в 5-а та 5-б класах;

-         ќснови мультимед≥йних даних – 0,5 год. в 7-а клас≥;

-         Ћексика сучасноњ украњнськоњ л≥тературноњ мови – 0,5 год. в 7-б клас≥;

-          рањнознавство (н≥мецька мова) – 1 год. в 10 клас≥;

-          рањнознавство (географ≥€) – 1 год. в 10 клас≥;

-         «агальна географ≥€ – 1 год. в 11 клас≥;

Ќа ≥ндив≥дуальн≥ та групов≥ зан€тт€:

-         ≥ндив≥дуальн≥ консультац≥њ з математики – по 1 год. в 5-а, 5-б, 6-а, 6-б,8-а, 8-б, 9-а, 9-б класах;

-         ≥ндив≥дуальн≥ консультац≥њ з украњнськоњ мови – по 1 год.  в 5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 9-а, 9-б, 11 класах та по 0,5 год. в 8-а, 8-б класах;

-         ≥ндив≥дуальн≥ та групов≥ консультац≥њ з украњнськоњ мови – 1 год. в 10 клас≥;

-         ≥ндив≥дуальн≥ консультац≥њ з англ≥йськоњ мови – по 0,5 год. в 6-а, 6-б, 8-а, 8-б, 10;

-         групов≥ консультац≥њ з ≥стор≥њ – 0,5 год. в 11 клас≥.

 

—труктура навчального року:

        ќрган≥зац≥€ осв≥тнього процесу  в школ≥ зд≥йснюЇтьс€ за 5-денним робочим тижнем.

 

Ќавчальн≥ зан€тт€ орган≥зовуютьс€ за семестровою системою:

·        ≤ семестр – з 03.09.2018  по  28.12.2018 року;

·        ≤≤ семестр – з 14.01.2019  по  24.05.2019 року.

–обота пришк≥льного табору - з 27.05.2019 року по 13.06.2019 року.

  ан≥кули:

·        ос≥нн≥:   з  29.10.2018 року  по  04.11.2018 року;

·        зимов≥:   з  29.12.2018 року  по  13.01.2019 року;

·        весн€н≥:  з 25.03.2019 року  по  31.03.2019 року;

додатков≥ кан≥кули дл€ учн≥в 1-х клас≥в: з 18.02 по 24.02.2019 року

–озклад дзв≥нк≥в:

є уроку

ƒл€ 1-го класу

ƒл€ 2-4 клас≥в

ƒл€ 5-11 клас≥в

початок

к≥нець

початок

к≥нець

початок

к≥нець

1 урок

08.30

09.05

08.30

09.10

08.30

09.15

2 урок

09.25

10.00

09.25

10.05

09.25

10.10

3 урок

10.20

10.55

10.20

11.00

10.20

11.05

4 урок

11.25

12.00

11.25

12.05

11.25

12.10

5 урок

12.30

13.05

12.30

13.10

12.30

13.15

6 урок

 

 

 

 

13.25

14.10

7 урок

 

 

 

 

14.20

15.05

  ѕовноц≥нн≥сть осв≥ти забезпечуЇтьс€ реал≥зац≥Їю €к ≥нвар≥антноњ, так ≥ вар≥ативноњ складових, €к≥ в обов'€зковому пор€дку ф≥нансуютьс€ з в≥дпов≥дних бюджет≥в.

« метою виконанн€ вимог ƒержавного стандарту навчальн≥ плани школи  м≥ст€ть ус≥ предмети ≥нвар≥антноњ складовоњ, передбачен≥ обраним вар≥антом навчальних план≥в ц≥Їњ  осв≥тньоњ програми.

«береженн€ здоров’€ д≥тей належить до головних завдань школи. “ому формуванн€ навичок здорового способу житт€ та безпечноњ повед≥нки зд≥йснюЇтьс€ не лише в рамках предмет≥в "‘≥зична культура" та "ќснови здоров'€", а ≥нтегруЇтьс€ у зм≥ст≥ вс≥х предмет≥в ≥нвар≥антноњ та вар≥ативноњ складових навчальних план≥в.

«м≥стове наповненн€ предмета «‘≥зична культура»  сформовано  з вар≥ативних модул≥в в≥дпов≥дно до статево-в≥кових особливостей учн≥в, њх ≥нтерес≥в, матер≥ально-техн≥чноњ бази навчального закладу, кадрового забезпеченн€.

ќсв≥тн€ галузь "ћови ≥ л≥тератури" з урахуванн€м в≥кових особливостей учн≥в у навчальних планах початковоњ школи реал≥зуЇтьс€ через окрем≥ предмети "”крањнська мова (мова ≥ читанн€)", "≤ноземна мова".

ќсв≥тн≥ галуз≥ "ћатематика", "ѕриродознавство" реал≥зуютьс€ через однойменн≥ окрем≥ предмети, в≥дпов≥дно, - "ћатематика", "ѕриродознавство".

ќсв≥тн€ галузь "—усп≥льствознавство" реал≥зуЇтьс€ предметом "я у св≥т≥".

ќсв≥тн€ галузь "«доров'€ ≥ ф≥зична культура" реал≥зуЇтьс€ окремими предметами "ќснови здоров'€" та "‘≥зична культура".

ќсв≥тн€ галузь "“ехнолог≥њ" реал≥зуЇтьс€ через окрем≥ предмети "“рудове навчанн€" та "≤нформатика".

ќсв≥тн€ галузь "ћистецтво" реал≥зуЇтьс€ окремими предметами "ќбразотворче мистецтво" ≥ "ћузичне мистецтво". ” 1-х класах ≥нтегрованим курсом "ћистецтво".  

      ƒл€ недопущенн€ перевантаженн€ учн≥в враховуЇмо њхнЇ навчанн€ в закладах осв≥ти ≥ншого типу (художн≥х, музичних, спортивних школах тощо).  ” школ≥ за р≥шенн€м педагог≥чноњ ради при оц≥нюванн≥ учн≥в враховуютьс€ результати њх навчанн€ з в≥дпов≥дних предмет≥в (музика, ф≥зична культура та ≥н.) у позашк≥льних закладах .

       ѕод≥л клас≥в на групи при вивченн≥ окремих предмет≥в зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 20.02.2002 є 128 «ѕро затвердженн€ Ќорматив≥в наповнюваност≥ груп дошк≥льних навчальних заклад≥в (€сел-садк≥в) компенсуючого типу, клас≥в спец≥альних загальноосв≥тн≥х шк≥л (шк≥л-≥нтернат≥в), груп подовженого дн€ ≥ виховних груп загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в ус≥х тип≥в та ѕор€дку под≥лу клас≥в на групи при вивченн≥ окремих предмет≥в у загальноосв≥тн≥х навчальних закладах», зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни в≥д 6 березн€ 2002 року за є 229/6517 (з≥ зм≥нами).

¬≥дпов≥дно до постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни  в≥д 20 кв≥тн€ 2011 року є 462 «ѕро затвердженн€ ƒержавного стандарту початковоњ загальноњ осв≥ти» та в≥д 23 листопада 2011 року є 1392 "ѕро затвердженн€ ƒержавного стандарту базовоњ ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти"  години ф≥зичноњ культури не враховуютьс€ при визначенн≥ гранично допустимого навантаженн€ учн≥в.

 √ранична наповнюван≥сть клас≥в та тривал≥сть урок≥в встановлюютьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальну середню осв≥ту»

ѕри визначенн≥ гранично допустимого навантаженн€ учн≥в урахован≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ норми та нормативна тривал≥сть урок≥в у 1-х класах – 35хвилин,  2-4 класах – 40 хвилин, 5-11-х класах – 45 хвилин.

         ќч≥куван≥ результати навчанн€ здобувач≥в осв≥ти.

¬≥дпов≥дно до мети та загальних ц≥лей, окреслених у ƒержавних стандартах, визначено завданн€, €к≥ маЇ реал≥зувати вчитель у рамках кожноњ осв≥тньоњ галуз≥. –езультати навчанн€ повинн≥робити внесок у формуванн€ ключових компетентностей учн≥в.

ƒл€ здобувач≥в осв≥ти ≤ ступен€

“ак≥ ключов≥ компетентност≥, €к ум≥нн€ вчитис€, ≥н≥ц≥ативн≥сть ≥ п≥дприЇмлив≥сть, еколог≥чна грамотн≥сть ≥ здоровий спос≥б житт€, соц≥альна та громад€нська компетентност≥ можуть формуватис€ в≥дразу засобами ус≥х предмет≥в. ¬иокремленн€ в навчальних програмах таких наскр≥зних л≥н≥й ключових компетентностей €к «≈колог≥чна безпека й сталий розвиток», «√ромад€нська в≥дпов≥дальн≥сть», ««доров’€ ≥ безпека», «ѕ≥дприЇмлив≥сть ≥ ф≥нансова грамотн≥сть» спр€моване наформуванн€ в учн≥в здатност≥ застосовувати знанн€ й ум≥нн€ у реальних життЇвих ситуац≥€х.

Ќеобх≥дною умовою формуванн€ компетентностей Ї д≥€льн≥сна спр€мован≥сть навчанн€, €ка передбачаЇ пост≥йне включенн€ учн≥в до р≥зних вид≥в педагог≥чно доц≥льноњ активноњ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥, а також практична його спр€мован≥сть. ƒоц≥льно, де це можливо, не лише показувати виникненн€ факту ≥з практичноњ ситуац≥њ, а й по можливост≥ перев≥р€ти його на практиц≥ й встановлювати причинно-насл≥дков≥ зв’€зки. ‘ормуванню ключових компетентностей спри€Ї встановленн€ та реал≥зац≥€ в осв≥тньому процес≥ м≥жпредметних ≥ внутр≥шньопредметних зв’€зк≥в, а саме: зм≥стово-≥нформац≥йних, операц≥йно-д≥€льн≥сних ≥ орган≥зац≥йно-методичних. ѓх використанн€ посилюЇ п≥знавальний ≥нтерес учн≥в до навчанн€ ≥ п≥двищуЇ р≥вень њхньоњ загальноњ культури, створюЇ умови дл€ систематизац≥њ навчального матер≥алу ≥ формуванн€ наукового св≥тогл€ду. ”чн≥ набувають досв≥ду застосуванн€ знань на практиц≥ та перенесенн€ њх в нов≥ ситуац≥њ.

 ƒл€ здобувач≥в осв≥ти ≤≤  ≥ ≤≤≤ ступен≥в:

є з/п

 лючов≥ компетентност≥

 омпоненти

1

—п≥лкуванн€ державною (≥ р≥дною — у раз≥ в≥дм≥нност≥) мовами

”м≥нн€:ставити запитанн€ ≥ розп≥знавати проблему; м≥ркувати, робити висновки на основ≥ ≥нформац≥њ, поданоњ в р≥зних формах (у текстов≥й форм≥, таблиц€х, д≥аграмах, на граф≥ках); розум≥ти, по€снювати ≥ перетворювати тексти задач (усно ≥ письмово), грамотно висловлюватис€ р≥дною мовою; доречно та коректно вживати в мовленн≥ терм≥нолог≥ю з окремих предмет≥в, ч≥тко, лакон≥чно та зрозум≥ло формулювати думку, аргументувати, доводити правильн≥сть тверджень; уникненн€ невнормованих ≥ншомовних запозичень у сп≥лкуванн≥ на тематикуокремого предмета; поповнювати св≥й словниковий запас.

—тавленн€:розум≥нн€ важливост≥ ч≥тких та лакон≥чних формулювань.

Ќавчальн≥ ресурси:означенн€ пон€ть, формулюванн€ властивостей, доведенн€ правил, теорем

2

—п≥лкуванн€ ≥ноземними мовами

”м≥нн€:зд≥йснювати сп≥лкуванн€ в межах сфер, тем ≥ ситуац≥й, визначених чинною навчальною програмою; розум≥ти на слух зм≥ст автентичних текст≥в; читати ≥ розум≥ти автентичн≥ тексти р≥зних жанр≥в ≥ вид≥в ≥з р≥зним р≥внем розум≥нн€ зм≥сту; зд≥йснювати сп≥лкуванн€ у письмов≥й форм≥ в≥дпов≥дно до поставлених завдань; використовувати у раз≥ потреби невербальн≥ засоби сп≥лкуванн€ за умови деф≥циту на€вних мовних засоб≥в; ефективно взаЇмод≥€ти з ≥ншими усно, письмово та за допомогою засоб≥в електронного сп≥лкуванн€.

—тавленн€:критично оц≥нювати ≥нформац≥ю та використовувати њњ дл€ р≥зних потреб; висловлювати своњ думки, почутт€ та ставленн€; адекватно використовувати досв≥д, набутий у вивченн≥ р≥дноњ мови та ≥нших навчальних предмет≥в, розгл€даючи його €к зас≥б усв≥домленого оволод≥нн€ ≥ноземною мовою; обирати й застосовувати доц≥льн≥ комун≥кативн≥ стратег≥њ в≥дпов≥дно до р≥зних потреб; ефективно користуватис€ навчальними стратег≥€ми дл€ самост≥йного вивченн€ ≥ноземних мов.

Ќавчальн≥ ресурси:п≥дручники, словники, дов≥дкова л≥тература, мультимед≥йн≥ засоби, адаптован≥ ≥ншомовн≥ тексти.

3

ћатематична компетентн≥сть

”м≥нн€:оперувати текстовою та числовою ≥нформац≥Їю; встановлювати в≥дношенн€ м≥ж реальними об’Їктами навколишньоњ д≥йсност≥ (природними, культурними, техн≥чними тощо); розв’€зувати задач≥, зокрема практичного зм≥сту; будувати ≥ досл≥джувати найпрост≥ш≥ математичн≥ модел≥ реальних об'Їкт≥в, процес≥в ≥ €вищ, ≥нтерпретувати та оц≥нювати результати; прогнозувати в контекст≥ навчальних та практичних задач; використовувати математичн≥ методи у життЇвих ситуац≥€х.

—тавленн€:усв≥домленн€ значенн€ математики дл€ повноц≥нного житт€ в сучасному сусп≥льств≥, розвитку технолог≥чного, економ≥чного й оборонного потенц≥алу держави, усп≥шного вивченн€ ≥нших предмет≥в.

Ќавчальн≥ ресурси:розв'€зуванн€ математичних задач, ≥ обов’€зково таких, що моделюють реальн≥ життЇв≥ ситуац≥њ

4

ќсновн≥ компетентност≥ у природничих науках ≥ технолог≥€х

”м≥нн€:розп≥знавати проблеми, що виникають у довк≥лл≥; будувати та досл≥джувати природн≥ €вища ≥ процеси; послуговуватис€ технолог≥чними пристро€ми.

—тавленн€:усв≥домленн€ важливост≥ природничих наук €к ун≥версальноњ мови науки, техн≥ки та технолог≥й.усв≥домленн€ рол≥ наукових ≥дей в сучасних ≥нформац≥йних технолог≥€х

Ќавчальн≥ ресурси:складанн€ граф≥к≥в та д≥аграм, €к≥ ≥люструють функц≥ональн≥ залежност≥ результат≥в впливу людськоњ д≥€льност≥ на природу

5

≤нформац≥йно-цифрова компетентн≥сть

”м≥нн€:структурувати дан≥; д≥€ти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатн≥сть даних дл€ розв’€занн€ задач≥; використовувати р≥зн≥ знаков≥ системи; знаходити ≥нформац≥ю та оц≥нювати њњ достов≥рн≥сть; доводити ≥стинн≥сть тверджень.

—тавленн€:критичне осмисленн€ ≥нформац≥њ та джерел њњ отриманн€; усв≥домленн€ важливост≥ ≥нформац≥йних технолог≥й дл€ ефективного розв’€зуванн€ математичних задач.

Ќавчальн≥ ресурси:в≥зуал≥зац≥€ даних, побудова граф≥к≥в та д≥аграм за допомогою програмних засоб≥в

6

”м≥нн€ вчитис€ впродовж житт€

”м≥нн€:визначати мету навчальноњ д≥€льност≥, в≥дбирати й застосовувати потр≥бн≥ знанн€ та способи д≥€льност≥ дл€ дос€гненн€ ц≥Їњ мети; орган≥зовувати та планувати свою навчальну д≥€льн≥сть; моделювати власну осв≥тню траЇктор≥ю, анал≥зувати, контролювати, коригувати та оц≥нювати результати своЇњ навчальноњ д≥€льност≥; доводити правильн≥сть власного судженн€ або визнавати помилков≥сть.

—тавленн€:усв≥домленн€ власних осв≥тн≥х потреб та ц≥нност≥ нових знань ≥ вм≥нь; зац≥кавлен≥сть у п≥знанн≥ св≥ту; розум≥нн€ важливост≥ вчитис€ впродовж житт€; прагненн€ до вдосконаленн€ результат≥в своЇњ д≥€льност≥.

Ќавчальн≥ ресурси:моделюванн€ власноњ осв≥тньоњ траЇктор≥њ

7

≤н≥ц≥ативн≥сть ≥ п≥дприЇмлив≥сть

”м≥нн€:генерувати нов≥ ≥дењ, вир≥шувати життЇв≥ проблеми, анал≥зувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальн≥ р≥шенн€; використовувати критер≥њ рац≥ональност≥, практичност≥, ефективност≥ та точност≥, з метою вибору найкращого р≥шенн€; аргументувати та захищати свою позиц≥ю, дискутувати; використовувати р≥зн≥ стратег≥њ, шукаючи оптимальних способ≥в розв’€занн€ життЇвого завданн€.

—тавленн€:≥н≥ц≥ативн≥сть, в≥дпов≥дальн≥сть, упевнен≥сть у соб≥; переконан≥сть, що усп≥х команди – це й особистий усп≥х; позитивне оц≥нюванн€ та п≥дтримка конструктивних ≥дей ≥нших.

Ќавчальн≥ ресурси:завданн€ п≥дприЇмницького зм≥сту (оптим≥зац≥йн≥ задач≥)

8

—оц≥альна ≥ громад€нська компетентност≥

”м≥нн€:висловлювати власну думку, слухати ≥ чути ≥нших, оц≥нювати аргументи та зм≥нювати думку на основ≥ доказ≥в; аргументувати та в≥дстоювати свою позиц≥ю; ухвалювати аргументован≥ р≥шенн€ в життЇвих ситуац≥€х; сп≥впрацювати в команд≥, вид≥л€ти та виконувати власну роль в командн≥й робот≥; анал≥зувати власну економ≥чну ситуац≥ю, родинний бюджет; ор≥Їнтуватис€ в широкому кол≥ послуг ≥ товар≥в на основ≥ ч≥тких критер≥њв, робити споживчий виб≥р, спираючись на р≥зн≥ дан≥.

—тавленн€:ощадлив≥сть ≥ пом≥ркован≥сть; р≥вне ставленн€ до ≥нших незалежно в≥д статк≥в, соц≥ального походженн€; в≥дпов≥дальн≥сть за сп≥льну справу; налаштован≥сть на лог≥чне обірунтуванн€ позиц≥њ без передчасного переходу до висновк≥в; повага до прав людини, активна позиц≥€ щодо боротьби ≥з дискрим≥нац≥Їю.

Ќавчальн≥ ресурси:завданн€ соц≥ального зм≥сту

9

ќб≥знан≥сть ≥ самовираженн€ у сфер≥ культури

”м≥нн€: грамотно ≥ лог≥чно висловлювати свою думку, аргументувати та вести д≥алог, враховуючи нац≥ональн≥ та культурн≥ особливост≥ сп≥врозмовник≥в та дотримуючись етики сп≥лкуванн€ ≥ взаЇмод≥њ; враховувати художньо-естетичну складову при створенн≥ продукт≥в своЇњ д≥€льност≥ (малюнк≥в, текст≥в, схем тощо).

—тавленн€:культурна само≥дентиф≥кац≥€, повага до культурного розмањтт€ у глобальному сусп≥льств≥; усв≥домленн€ впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток сусп≥льства.

Ќавчальн≥ ресурси:математичн≥ модел≥ в р≥зних видах мистецтва

10

≈колог≥чна грамотн≥сть ≥ здорове житт€

”м≥нн€:анал≥зувати ≥ критично оц≥нювати соц≥ально-економ≥чн≥ под≥њ в держав≥ на основ≥ р≥зних даних; враховувати правов≥, етичн≥, еколог≥чн≥ ≥ соц≥альн≥ насл≥дки р≥шень; розп≥знавати, €к ≥нтерпретац≥њ результат≥в вир≥шенн€ проблем можуть бути використан≥ дл€ ман≥пулюванн€.

—тавленн€:усв≥домленн€ взаЇмозв’€зку кожного окремого предмета та еколог≥њ на основ≥ р≥зних даних; ощадне та бережливе в≥дношенн€ до природн≥х ресурс≥в, чистоти довк≥лл€ та дотриманн€ сан≥тарних норм побуту; розгл€д пор≥вн€льноњ характеристики щодо вибору здорового способу житт€; власна думка та позиц≥€ до зловживань алкоголю, н≥котину тощо.

Ќавчальн≥ ресурси:навчальн≥ проекти, завданн€ соц≥ально-економ≥чного, еколог≥чного зм≥сту; задач≥, €к≥ спри€ють усв≥домленню ц≥нност≥ здорового способу житт€

“ак≥ ключов≥ компетентност≥, €к ум≥нн€ вчитис€, ≥н≥ц≥ативн≥сть ≥ п≥дприЇмлив≥сть, еколог≥чна грамотн≥сть ≥ здоровий спос≥б житт€, соц≥альна та громад€нська компетентност≥ формуютьс€ в≥дразу засобами ус≥х предмет≥в. ¬иокремленн€ в навчальних програмах таких наскр≥зних л≥н≥й ключових компетентностей €к «≈колог≥чна безпека й сталий розвиток», «√ромад€нська в≥дпов≥дальн≥сть», ««доров’€ ≥ безпека», «ѕ≥дприЇмлив≥сть ≥ ф≥нансова грамотн≥сть» спр€моване на формуванн€ в учн≥в здатност≥ застосовувати знанн€ й ум≥нн€ у реальних життЇвих ситуац≥€х.

 Ќаскр≥зн≥ л≥н≥њ Ї засобом ≥нтеграц≥њ ключових ≥ загальнопредметних компетентностей, окремих предмет≥в та предметних цикл≥в; њх необх≥дно враховувати при формуванн≥ шк≥льного середовища. Ќаскр≥зн≥ л≥н≥њ Ї соц≥ально значимими надпредметними темами, €к≥ допомагають формуванню в учн≥в у€влень про сусп≥льство в ц≥лому, розвивають здатн≥сть застосовувати отриман≥ знанн€ у р≥зних ситуац≥€х.

Ќавчанн€ за наскр≥зними л≥н≥€ми реал≥зуЇтьс€ насамперед через:

орган≥зац≥ю навчального середовища — зм≥ст та ц≥л≥ наскр≥зних тем враховуютьс€ при формуванн≥ духовного, соц≥ального ≥ ф≥зичного середовища навчанн€;

окрем≥ предмети — виход€чи ≥з наскр≥зних тем при вивченн≥ предмета провод€тьс€ в≥дпов≥дн≥ трактовки, приклади ≥ методи навчанн€, реал≥зуютьс€ надпредметн≥, м≥жкласов≥ та загальношк≥льн≥ проекти. –оль окремих предмет≥в при навчанн≥ за наскр≥зними темами р≥зна ≥ залежить в≥д ц≥лей ≥ зм≥сту окремого предмета та в≥д того, наск≥льки т≥сно той чи ≥нший предметний цикл пов’€заний ≥з конкретною наскр≥зною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу ≥ роботу гуртк≥в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќаскр≥зна л≥н≥€

 оротка характеристика

≈колог≥чна безпека й сталий розвиток

‘ормуванн€ в учн≥в соц≥альноњ активност≥, в≥дпов≥дальност≥ та еколог≥чноњ св≥домост≥, готовност≥ брати участь у вир≥шенн≥ питань збереженн€ довк≥лл€ ≥ розвитку сусп≥льства, усв≥домленн€ важливост≥ сталого розвитку дл€ майбутн≥х покол≥нь.

ѕроблематика наскр≥зноњ л≥н≥њ реал≥зуЇтьс€ через завданн€ з реальними даними про використанн€ природних ресурс≥в, њх збереженн€ та примноженн€. јнал≥з цих даних спри€Ї розвитку бережливого ставленн€ до навколишнього середовища, еколог≥њ, формуванню критичного мисленн€, вм≥нн€ вир≥шувати проблеми, критично оц≥нювати перспективи розвитку навколишнього середовища ≥ людини. ћожлив≥ уроки на в≥дкритому пов≥тр≥.

√ромад€нська в≥дпов≥дальн≥сть

—при€тиме формуванню в≥дпов≥дального члена громади ≥ сусп≥льства, що розум≥Ї принципи ≥ механ≥зми функц≥онуванн€ сусп≥льства. ÷€ наскр≥зна л≥н≥€ освоюЇтьс€ в основному через колективну д≥€льн≥сть (досл≥дницьк≥ роботи, роботи в груп≥, проекти тощо), €ка поЇднуЇ окрем≥ предмети м≥ж собою ≥ розвиваЇ в учн≥в готовн≥сть до сп≥впрац≥, толерантн≥сть щодо р≥зноман≥тних способ≥в д≥€льност≥ ≥ думок.

¬ивченн€ окремого предмета маЇ викликати в учн≥в €комога б≥льше позитивних емоц≥й, а њњ зм≥ст — бути нац≥леним на вихованн€ пор€дност≥, старанност≥, систематичност≥, посл≥довност≥, посидючост≥ ≥ чесност≥. ѕриклад вчител€ покликаний з≥грати важливу роль у формуванн≥ толерантного ставленн€ до товариш≥в, незалежно в≥д р≥вн€ навчальних дос€гнень.

«доров'€ ≥ безпека

«авданн€м наскр≥зноњ л≥н≥њ Ї становленн€ учн€ €к емоц≥йно ст≥йкого члена сусп≥льства, здатного вести здоровий спос≥б житт€ ≥ формувати навколо себе безпечне життЇве середовище.

–еал≥зуЇтьс€ через завданн€ з реальними даними про безпеку ≥ охорону здоров’€ (текстов≥ завданн€, пов’€зан≥ з середовищем дорожнього руху, рухом п≥шоход≥в ≥ транспортних засоб≥в). ¬арто звернути увагу на проблеми, пов’€зан≥ ≥з ризиками дл€ житт€ ≥ здоров’€. ¬ир≥шенн€ проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних метод≥в вир≥шенн€ ≥ розв’€зуванн€ задач тощо, здатн≥ викликати в учн≥в чимало рад≥сних емоц≥й.

ѕ≥дприЇмлив≥сть ≥ ф≥нансова грамотн≥сть

Ќаскр≥зна л≥н≥€ нац≥лена на розвиток л≥дерських ≥н≥ц≥атив, здатн≥сть усп≥шно д≥€ти в технолог≥чному швидкозм≥нному середовищ≥, забезпеченн€ кращого розум≥нн€ учн€ми практичних аспект≥в ф≥нансових питань (зд≥йсненн€ заощаджень, ≥нвестуванн€, запозиченн€, страхуванн€, кредитуванн€ тощо).

÷€ наскр≥зна л≥н≥€ пов'€зана з розв'€зуванн€м практичних завдань щодо плануванн€ господарськоњ д≥€льност≥ та реальноњ оц≥нки власних можливостей, складанн€ с≥мейного бюджету, формуванн€ економного ставленн€ до природних ресурс≥в.

 

Ќеобх≥дною умовою формуванн€ компетентностей Ї д≥€льн≥сна спр€мован≥сть навчанн€, €ка передбачаЇ пост≥йне включенн€ учн≥в до р≥зних вид≥в педагог≥чно доц≥льноњ активноњ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥, а також практична його спр€мован≥сть. ƒоц≥льно, де це можливо, не лише показувати виникненн€ факту ≥з практичноњ ситуац≥њ, а й по можливост≥ створювати умови дл€ самост≥йного виведенн€ нового знанн€, перев≥рц≥ його на практиц≥ ≥ встановленн€ причинно-насл≥дкових зв’€зк≥в шл€хом створенн€ проблемних ситуац≥й, орган≥зац≥њ спостережень, досл≥д≥в та ≥нших вид≥в д≥€льност≥. ‘ормуванню ключових компетентностей спри€Ї встановленн€ та реал≥зац≥€ в осв≥тньому процес≥ м≥жпредметних ≥ внутр≥шньопредметних зв’€зк≥в, а саме: зм≥стово-≥нформац≥йних, операц≥йно-д≥€льн≥сних ≥ орган≥зац≥йно-методичних. ѓх використанн€ посилюЇ п≥знавальний ≥нтерес учн≥в до навчанн€ ≥ п≥двищуЇ р≥вень њхньоњ загальноњ культури, створюЇ умови дл€ систематизац≥њ навчального матер≥алу ≥ формуванн€ наукового св≥тогл€ду. ”чн≥ набувають досв≥ду застосуванн€ знань на практиц≥ та перенесенн€ њх в нов≥ ситуац≥њ.

¬имоги до ос≥б, €к≥ можуть розпочати навчанн€ за  осв≥тньою програмою школи.

 ѕочаткова осв≥та здобуваЇтьс€, €к правило, з шести рок≥в (в≥дпов≥дно до «акону ”крањни «ѕро осв≥ту»).

Ѕазова середн€ осв≥та здобуваЇтьс€, €к правило, п≥сл€ здобутт€ початковоњ осв≥ти. ƒ≥ти, €к≥ здобули початкову осв≥ту на 1 вересн€ поточного навчального року повинн≥ розпочинати здобутт€ базовоњ середньоњ осв≥ти цього ж навчального року.

ѕроф≥льна середн€ осв≥та здобуваЇтьс€, €к правило, п≥сл€ здобутт€ базовоњ середньоњ осв≥ти. ƒ≥ти, €к≥ здобули базову середню осв≥ту та усп≥шно склали державну п≥дсумкову атестац≥ю на 1 вересн€ поточного навчального року повинн≥ розпочинати здобутт€ проф≥льноњ середньоњ осв≥ти цього ж навчального року.

ќсоби з особливими осв≥тн≥ми потребами можуть розпочинати здобутт€  початковоњ, базовоњ, проф≥льноњ середньоњ осв≥ти за ≥нших умов.

ѕерел≥к осв≥тн≥х галузей.

ќсв≥тню програму школи укладено за такими осв≥тн≥ми галуз€ми:

ћови ≥ л≥тератури

—усп≥льствознавство

ћистецтво

ћатематика

ѕриродознавство

“ехнолог≥њ

«доров’€ ≥ ф≥зична культура

Ћог≥чна посл≥довн≥сть вивченн€ предмет≥врозкриваЇтьс€ у в≥дпов≥дних навчальних програмах.

–екомендован≥ форми орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу.

ќсновними формами орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу дл€ учн≥в ≤ ступен€ Ї р≥зн≥ типи уроку, екскурс≥њ, в≥ртуальн≥ подорож≥, спектакл≥, квести, €к≥ вчитель орган≥зуЇ у межах уроку або в позаурочний час.

        ќсновними формами орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу дл€ учн≥в ≤≤ ≥ ≤≤≤ ступен≥в Ї р≥зн≥ типи уроку:

формуванн€ компетентностей;

розвитку компетентностей;

перев≥рки та/або оц≥нюванн€ дос€гненн€ компетентностей;

корекц≥њ основних компетентностей;

комб≥нований урок.

“акож формами орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу можуть бути екскурс≥њ, в≥ртуальн≥ подорож≥, уроки-сем≥нари, конференц≥њ, форуми, спектакл≥, бриф≥нги, квести, ≥нтерактивн≥ уроки (уроки-«суди», урок-дискус≥йна група, уроки з навчанн€м одних учн≥в ≥ншими), ≥нтегрован≥ уроки,проблемний урок, в≥део-уроки, прес-конференц≥њ, д≥лов≥ ≥гри тощо.

«асвоЇнн€ нового матер≥алу учн€ми ≤≤≤ ступен€ можна проводити на лекц≥њ, конференц≥њ, екскурс≥њ ≥ т. д. ƒл€ конференц≥њ, дискус≥њ вчителем або учн€ми визначаютьс€ теми допов≥дей учн≥в, основн≥ напр€ми самост≥йноњ роботи. Ќа навчальн≥й екскурс≥њ учн≥ отримують знанн€, знайомл€чись ≥з експонатами в музењ, з роботою механ≥зм≥в на п≥дприЇмств≥, спостер≥гаючи за р≥зноман≥тними процесами, що в≥дбуваютьс€ у природ≥.  онсультац≥њ провод€тьс€ з учн€ми, €к≥ не були присутн≥ на попередн≥х уроках або не зрозум≥ли, не засвоњли зм≥ст окремих предмет≥в. –озвиток ≥ корекц≥ю основних компетентностей можна, кр≥м уроку в≥дпов≥дного типу, проводити на сем≥нар≥, заключн≥й конференц≥њ, екскурс≥њ тощо. —ем≥нар €к форма орган≥зац≥њ об'ЇднуЇ бес≥ду та дискус≥ю учн≥в. «аключна конференц≥€ може будуватис€ €к у форм≥ дискус≥њ, так ≥ у форм≥ диспуту, на €кому обговорюютьс€ пол€рн≥ точки зору. ”читель або учн≥ п≥дбивають п≥дсумки обговоренн€ ≥ формулюють висновки.

« метою засвоЇнн€ нового матер≥алута розвитку компетентностей учн≥в ≤≤ ≥ ≤≤≤ ступен€кр≥м уроку провод€тьс€ навчально-практичн≥ зан€тт€. ÷€ форма орган≥зац≥њ поЇднуЇ виконанн€ р≥зних практичних вправ, експериментальних роб≥т в≥дпов≥дно до зм≥сту окремих предмет≥в, менш регламентована й маЇ акцент на б≥льш≥й самост≥йност≥ учн≥в в експериментальн≥й та практичн≥й д≥€льност≥. ƒос€гнут≥ компетентност≥ учн≥ можуть застосувати на практичних зан€тт€х ≥ зан€тт€х практикуму. ѕрактичне зан€тт€ - це така форма орган≥зац≥њ, в €к≥й учн€м надаЇтьс€ можлив≥сть застосовувати отриман≥ ними знанн€ у практичн≥й д≥€льност≥. ≈кспериментальн≥ завданн€, передбачен≥ зм≥стом окремих предмет≥в, виконуютьс€ на зан€тт€х ≥з практикуму (виконанн€ експериментально-практичних роб≥т). ќгл€дова конференц≥€ (дл€ 8-11 клас≥в) повинна передбачати обговоренн€ ключових положень вивченого матер≥алу, учнем розкриваютьс€ нов≥ узагальнююч≥ п≥дходи до його анал≥зу.

ќгл€дова конференц≥€ може бути комплексною, тобто реал≥зувати м≥жпредметн≥ зв'€зки в узагальненн≥ й систематизац≥њ навчального матер≥алу.

ќгл€дова екскурс≥€ припускаЇ ц≥леспр€моване ознайомленн€ учн≥в з об'Їктами та спостереженн€ процес≥в з метою в≥дновити та систематизувати ран≥ше отриман≥ знанн€.

”чн€м ≤≤≤ ступен€, €к≥ готуютьс€ здавати зал≥ки або ≥спити можливе проведенн€ огл€дових консультац≥й, €к≥ виконують коригувальну функц≥ю, допомагаючи учн€м зор≥Їнтуватис€ у зм≥ст≥ окремих предмет≥в.

 онсультац≥€ будуЇтьс€ за принципом питань ≥ в≥дпов≥дей.

ѕерев≥рка та/або оц≥нюванн€ дос€гненн€ компетентностейкр≥м уроку може зд≥йснюватис€ у форм≥ зал≥ку, сп≥вбес≥ди, контрольного навчально-практичного зан€тт€.

—п≥вбес≥да, €к ≥ зал≥к, т≥льки у форм≥ ≥ндив≥дуальноњ бес≥ди, проводитьс€ з метою з'€сувати р≥вень дос€гненн€ компетентностей.

‘ункц≥ю перев≥рки та/або оц≥нюванн€ дос€гненн€ компетентностей учн≥в ≤≤ ≥ ≤≤≤ ступен€виконуЇ навчально-практичне зан€тт€. ”чн≥ одержують конкретн≥ завданн€, з виконанн€ €ких зв≥тують перед вчителем.

ѕрактичн≥ зан€тт€ та зан€тт€ практикуму також можуть будуватис€ з метою реал≥зац≥њ контрольних функц≥й осв≥тнього процесу. Ќа цих зан€тт€х учн≥ самост≥йно виготовл€ють вироби, провод€ть вим≥ри та зв≥тують за виконану роботу.

ћожливо проводити зан€тт€ в малих групах, бригадах ≥ ланках (у тому числ≥ робота учн≥в у парах зм≥нного складу) за умови, що окрем≥ учн≥ виконують роботу бригадир≥в, консультант≥в, тобто тих, хто навчаЇ малу групу.

≈кскурс≥њв першу чергу покликан≥ показати учн€м практичне застосуванн€ знань, отриманих при вивченн≥ зм≥сту окремих предмет≥в (можливо поЇднувати з≥ збором учн€ми по ходу екскурс≥њ матер≥алу дл€ виконанн€ визначених завдань).

”чн≥ можуть самост≥йно зн≥мати та монтувати в≥деоф≥льми (п≥д час в≥део-уроку) за умови самост≥йного розробленн€ сюжету ф≥льму, п≥дбору матер≥алу, виконують самост≥йно розпод≥лен≥ рол≥ та анал≥зують виконану роботу.

‘орми орган≥зац≥њ осв≥тнього процесу в школ≥ можуть уточнюватись та розширюватись у зм≥ст≥ окремих предмет≥в за умови виконанн€ державних вимог ƒержавного стандарту та окремих предмет≥в прот€гом навчального року.

¬иб≥р форм ≥ метод≥в навчанн€ вчитель визначаЇ самост≥йно, враховуючи конкретн≥ умови роботи, забезпечуючи водночас дос€гненн€ конкретних оч≥куваних результат≥в, зазначених у навчальних програмах окремих предмет≥в.

ќпис та ≥нструменти системи внутр≥шнього забезпеченн€ €кост≥ осв≥ти.

—истема внутр≥шнього забезпеченн€ €кост≥ складаЇтьс€ з наступних компонент≥в:

кадрове забезпеченн€ осв≥тньоњ д≥€льност≥;

навчально-методичне забезпеченн€ осв≥тньоњ д≥€льност≥;

матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ осв≥тньоњ д≥€льност≥;

€к≥сть проведенн€ навчальних зан€ть;

мон≥торинг дос€гненн€ учн€ми результат≥в навчанн€ (компетентностей).

«авданн€ системи внутр≥шнього забезпеченн€ €кост≥ осв≥ти:

оновленн€ методичноњ бази осв≥тньоњ д≥€льност≥;

контроль за виконанн€м навчальних план≥в та осв≥тньоњ програми, €к≥стю   

знань, ум≥нь ≥ навичок учн≥в, розробка рекомендац≥й щодо њх покращенн€;

мон≥торинг та оптим≥зац≥€ соц≥ально-психолог≥чного середовища закладу

осв≥ти;

створенн€ необх≥дних умов дл€ п≥двищенн€ фахового квал≥ф≥кац≥йного  

р≥вн€ педагог≥чних прац≥вник≥в.

ќсв≥тн€ програма  школи  передбачаЇ дос€гненн€ учн€ми результат≥в навчанн€ (компетентностей), визначених ƒержавними стандартами.

ќсв≥тн€ програма  сформована на основ≥ “иповоњ осв≥тньоњ програми,  схвалена педагог≥чною радою школи та затверджена  директором.

ќкр≥м осв≥тн≥х компонент≥в дл€ в≥льного вибору учн€ми, €к≥ Ї обов’€зковими, за р≥шенн€м закладу осв≥тн€ програма м≥стить ≥нш≥ компоненти, зокрема корекц≥йно-розвитковий складник дл€ ос≥б з особливими осв≥тн≥ми потребами.

ќсв≥тню програму закладу осв≥ти та перел≥к осв≥тн≥х компонент≥в, що передбачен≥ в≥дпов≥дною  програмою, оприлюднено на веб-сайт≥ школи.

Ќа основ≥ осв≥тньоњ програм складено та затверджено навчальний план закладу осв≥ти, що конкретизуЇ орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу.


ќстанн≥ новини

¬≥део